RENOVATIE

Renovatie is veel complexer dan nieuwbouw omdat er veel kennis nodig is over bestaande constructies en gebruikte materialen. Bij renovatie kun je dus niet altijd zomaar de nieuwste middelen en werkmethoden uitvoeren, maar is het oude vakmanschap vereist voor een juiste combinatie teneinde goed kwalitatief en betrouwbaar werk te kunnen leveren

Wij hebben daarin een goede naam opgebouwd bij opdrachtgevers uit de wereld van woningcorporaties, Rijksgebouwendienst, gemeenten, zorginstellingen, grotere vastgoedbeheerders, bedrijven en instellingen. Wij hebben alle kennis en ervaring in huis om opdrachtgevers deskundig te adviseren, risico-inventarisaties en -evaluaties uit te voeren, valbeveiliging volgens de wettelijke voorschriften op daken aan te brengen, berekeningen voor wateraccumulatie uit te voeren en multifunctionele daken aan te leggen.